Συνήθεις ερωτήσεις

Γλυκό νερό

Setting up a low-current tank for gouramis

Hello, Concerning "pond soil":I generally do not recommend using soil, including pond soil, in aquariums.Some kinds of soil are very rich in nutrients (however, this rather applies...

Γλυκό νερό Ασθένειες

Το θηλυκό Pearl Gourami είναι έντονα φουσκωμένο στη μία πλευρά

Χαίρετε, οι πιθανές αιτίες περιλαμβάνουν βλάβη της νηκτικής κύστης, έναν ειλεό ή έναν όγκο, ενδεχομένως και μια κύστη. Η αιφνίδια εμφάνιση (δηλ. Όχι μια συνεχής ανάπτυξη των...

Γλυκό νερό

Does "ironwood" contain iron that can be taken up by plants?

Hello, no, at least not in larger amounts than other kinds of wood.The common name refers to the high hardness and the high density of the wood. Best regards sera GmbHDr. Bodo...

Γλυκό νερό Φροντίδα

Does sera blackwater aquatan contain formaldehyde?

Hello, yes, this is indeed the case - sera blackwater aquatan does not contain any formaldehyde. Best regards sera GmbHDr. Bodo Schnell

Γλυκό νερό

Replacing an aquarium with a bigger one

Hello, luckily, it is not that bad: Empty the old tank as far as possible, collect and keep the old water (!). Depending on the filter, operate it on a bucket of water as to...

Γλυκό νερό

First fish stock for a 60 centimeter aquarium

Hello, To 1.:6 guppies are alright, however you should in time make sure there are takers for the numerous offspring. To 2.: this (of course) depends on the species. The common (Neo...

Αναζήτηση σημείου λιανικής πώλησης
l