Συνήθεις ερωτήσεις

Γλυκό νερό Ψάρι

Οι μονομάχοι επιτίθενται στα Guppies?

Χαίρετε, ναι, αυτό συμβαίνει πράγματι. Προφανώς, οι Μονομάχοι μπερδεύουν μερικές φορές άλλα μακρυά και πολύχρωμα πτερύγια ψαριών για μέλη του δικού τους είδους και τους επιτίθενται. ...

Γλυκό νερό Φροντίδα

Green algae in an East Africa aquarium / Which fluorescent tubes?

Hello, usually, elevated nitrate levels are responsible in case of green algae, which is rather common in aquariums with East African fish due to the mostly low number of plants. In...

Γλυκό νερό Φροντίδα

Green algae only in the stronger lighted part of the aquarium

Hello, this indicates that the light intensity in the front part is considerably higher (this is not necessarily obvious to the eye!). In such cases it is worth a try to reduce the...

Γλυκό νερό Ασθένειες

Juvenile Guppy has a distorted spine

Hello, this kind of abnormity occurs every now and then in Guppy babies, rather a lot of them seem to be caused genetically. Injuries are also a possible cause. Although it may...

Γλυκό νερό Ψάρι

Can I keep male Guppies without females?

Hello, this is not really optimal - besides, it is going to become difficult to actually get Otocinclus affinis: This species is almost never available in the trade; the fish sold...

Γλυκό νερό Ψάρι

Loricariids eat plants

Hello, this is going to be difficult once the Ancistrus found out they like the - apparently very tasty - Echinodorus. You can try herbal food tablets (sera Spirulina Tabs) or sera...

Αναζήτηση σημείου λιανικής πώλησης
l