Συνήθεις ερωτήσεις

Γλυκό νερό Ασθένειες

Betta has no upper lip

Hello, this can be due to a disease (was there possibly any kind of skin slime visible?) or an injury. If it was that way from the beginning, a misshaping (e.g. by mineral of...

Γλυκό νερό Φροντίδα

Can the carbonate hardness be higher than the total hardness?

Hello, the reason for this difference is as follows:From a "chemica"' viewpoint, the total hardness ist the total amount of bivalent metal ions. In practical aquarium terms, this can...

Γλυκό νερό Ψάρι

Μπορούν τα ρεύματα επίσης να είναι πολύ ισχυρά;

Χαίρετε, ναι, αυτό είναι πράγματι δυνατό, ειδικά με τα ψάρια που δεν είναι καλοί και ισχυροί κολυμβητές (όλες οι μορφές αναπαραγωγής, μεταξύ άλλων)! Το ρεύμα του νερού θα πρέπει να...

Γλυκό νερό Φροντίδα

Μπορεί ένα ενυδρείο να φυτευτεί πολύ πυκνά?

Χαίρετε, αυτό είναι σχεδόν αδύνατο, υπό την προϋπόθεση ότι τα ψάρια έχουν αρκετό χώρο για να κινηθούν! Είναι σημαντικό να πληρούνται οι διατροφικές απαιτήσεις σε πολύ πυκνά...

Γλυκό νερό Ψάρι Φροντίδα

Is it possible that no elevated nitrite levels can be detected a few days after a nitrite intoxication?

Hello, yes, this is indeed possible. Dangerously high nitrite levels become lower again after a couple of days unless there are no chemicals in the water that inhibit bacteria. The...

Αλμυρό νερό

Can I also use tap water for preparing saltwater?

Hello, Concerning "R/O water/tap water":water completely deionized by reverse osmosis (R/O) or ion exchange is virtually free from potentially harmful substances, which cannot be...

Αναζήτηση σημείου λιανικής πώλησης
l