Συνήθεις ερωτήσεις

Γλυκό νερό Ψάρι

Veiltail goldfish in an aquarium

Hello, first of all, 25 liters are by far insufficient for goldfish, including veiltails! The gross tank volume shoud be at least 100 liters for juveniles, and the fish need to be...

Γλυκό νερό Ασθένειες

Veiltail goldfish swim upside down

Hello, according to the description, my guess is a bacterial swim bladder infection that may be treated with sera baktopur direct or sera bakto Tabs, at least in early stages. Comba...

Γλυκό νερό Ψάρι

Female Butterfly Cichlid attacks newly added male

Hello, it is entirely normal among cichlids that newly added fish are not immediately accepted - a male and a female are not a pair yet. The fish often find together after a certain...

Γλυκό νερό Ψάρι

Can I keep butterfly cichlids and angelfish together?

Hello, considering only the species, keeping them together would be possible. However, the tank is already too small for the angelfish alone. 200 liters at 50 cm tank height are the...

Γλυκό νερό Ασπόνδυλα

Τα σαλιγκάρια τρώνε τα φυτά

Χαίρετε, είμαι μάλλον βέβαιος ότι στην περίπτωση αυτή δεν πρόκειται για σαλιγκάρια (Planorbarius corneus), καθώς σπάνια (σε περίπτωση σοβαρής έλλειψης φαγητού) τρώνε υγιή φυτά και...

Γλυκό νερό Ασπόνδυλα

Συνδιασμός σαλιγκάρια με pufferfish;

Χαίρετε, πρέπει να συμβουλεύσω επειγόντως να μην χρησιμοποιείτε το pufferfish ως "δολοφόνοι σαλιγκαριών". Είναι φυσικά σωστό το pufferfish να αποδεκατίζει σημαντικά τα σαλιγκάρια...

Αναζήτηση σημείου λιανικής πώλησης
l