Συνήθεις ερωτήσεις

Γλυκό νερό Ασπόνδυλα

Snails multiply too quickly

Hello, possible reasons also include live food or a latent presence that has caused rapid mass multiplication due to some factor, such as accidental overfeeding or a dead fish not...

Γλυκό νερό Ψάρι

Shell dwelling cichlids have become more aggressive

Hello, rocks are not the best choice in this case. I recommend plenty of empty snail shells plus bottom ground consisting of fine sand sufficiently thick to allow the fish to dig in...

Γλυκό νερό Φροντίδα

Quick or slow water flow in the filter?

Hello, in fact, a cross of the two would be optimal. In case of high nitrate pollution, this can be achieved by a combination of a conventional "biofilter" (typically with flow...

Γλυκό νερό Φροντίδα

Μαύρη άλγη σε ενυδρείο με χρυσόψαρα

Χαίρετε, τα φλύκταινα και τα σπειρώματα είναι πιθανώς μαύρα στίγματα ή και τριχωειδής άλγη, τα οποία βιολογικά ανήκουν στην κόκκινη άλγη. Σε αυτή την περίπτωση είναι σκόπιμο να...

Γλυκό νερό Ασθένειες

Black fin edges after a fin rot treatment

Hello, this kind of black edge sometimes occurs after a successfully treated bacterial infection - it usually heals more or less completely. No further treatment is required if there...

Λίμνη Γλυκό νερό Ασθένειες

Severe infection of goldfish

Hello, this sounds like a severe parasitic infection, which is mostly caused/triggered by water problems (e.g. organic pollutants, nitrite). However, a proper diagnosis is,...

Αναζήτηση σημείου λιανικής πώλησης
l