Συνήθεις ερωτήσεις

Γλυκό νερό Φροντίδα

How much sera floredepot is required for a 150 liter aquarium, and how long do the nutrients last?

Hello, the sera floredepot layer should be about 2 cm high.This would be about 8 liters or 13 kg for an aquarium bottom area of 100 cm x 40 cm (160 or 200 liters, depending on the...

Γλυκό νερό Φροντίδα

How often can I apply sera phosvec, and how quickly does the effect take place?

Hello, Concerning "re-dose":you can re-dose according to your requirements, i.e. after the cloudiness has deposited. Concerning "effect":it takes place even sooner - the cloudiness...

Γλυκό νερό Τεχνικός εξοπλισμός

How often should I clean the filter media?

Hello, prefilter materials (in particular, filter wool!) should be regularly and thoroughly rinsed or replaced at the latest when they start to become clogged. Biologically  active...

Γλυκό νερό Ψάρι

How old do Guppies get?

Hello, you can usually estimate 2 - 3 years. Best regards sera GmbHDr. Bodo Schnell

Γλυκό νερό Ασθένειες

How should I dose sera baktopur when there are also healthy fish in the tank?

Hello, this is no problem. The fish may - as is the case with all treatments - feel slightly unwell, but will not be harmed. You should definitely add the proper dosage, as too low...

Γλυκό νερό Τεχνικός εξοπλισμός

How to change the filter felt of a sera air membrane pump

Hello, the rubber stopper is only plugged in and can be lifted with a little screwdriver (or the like). It works in the same way for the smallest model (sera air 110 plus) of the...

Αναζήτηση σημείου λιανικής πώλησης
l