Συνήθεις ερωτήσεις

Γλυκό νερό Τεχνικός εξοπλισμός

Is the sera fil 60/120 safe for juvenile shrimps?

Hello, the water is taken in in the bottom section and then first runs through a sponge that in itself is almost entirely safe - even for juvenile shrimps. If you still have doubts...

Γλυκό νερό Τεχνικός εξοπλισμός

Do I put the sera plant color in the front or in the back position?

Hello, this is most probably a sera plant color. The aquarium inhabitants do not mind - however, most aquarists prefer to place the sera plant color in the front position. Reason:...

Αλμυρό νερό Τεχνικός εξοπλισμός

Are the sera aquarium heaters also suitable for brackish and salt water?

Hello, there is no objection in any way! The heaters are also suitable for brackish or salt water without any restriction. Best regards sera GmbHDr. Bodo Schnell

Γλυκό νερό Φροντίδα Ασπόνδυλα

Are fertilizers harmful for shrimps?

Hello, they contain only such minimal traces of copper that there is no danger even for very sensitive shrimps and other invertebrates. sera florena and sera florenette are...

Γλυκό νερό Ασθένειες

Angelfish has damaged fins

Hello, no, I do not - to shorten the fins is advisable only in very few exceptional situations (Lymphocystis in the outer fin zones). Feeling in the fins is unlikely as long as the...

Γλυκό νερό Ψάρι

Angelfish behave apathetically

Hello, that may indicate polluted water and/or (beginning) dropsy induced by it. If there are other, stronger fish in the tank it is also possible that the angelfish are suppressed...

Αναζήτηση σημείου λιανικής πώλησης
l