Συνήθεις ερωτήσεις

Γλυκό νερό Ασθένειες

Αγγελόψαρα έχουν φθαρμένα πτερύγια μετά τη μεταφορά

Χαίρετε, 4 angelfish σε δεξαμενή 100 λίτρων: αυτό δεν θα είναι επιτυχές μακροπρόθεσμα! Μόνο 2 αγγελόψαρα απαιτούν τουλάχιστον 200 λίτρα - διατηρώντας μόνιμα 4 είδη είναι δυνατό μόνο...

Γλυκό νερό Ψάρι

Should I leave angelfish eggs with the parents, or should I raise the fry separately?

Hello, I generally recommend leaving the eggs with the parents in case of species that care for their offspring. On the one hand, this is the only way to enable to live their...

Γλυκό νερό Ψάρι

Angelfish eggs do not develop

Hello, it is possible that the eggs die due to unsuitable (especially: too hard!) water conditions, on the other hand the scenario described by you. In this scenario, both variants...

Γλυκό νερό Ασπόνδυλα

Should I combat trumpet snails in the aquarium?

Hello, there is not really a reason to do so, as trumpet snails in particular are very useful in aquariums. But if you wish so by all means, you can trap them with a snail trap (sera...

Γλυκό νερό Ασπόνδυλα Φροντίδα

Continuously rising nitrate and phosphate levels / Snail invasion

Hello, Concerning "phosphate and nitrate levels":these pollution parameters are partially related to pollutants from tap water, but mostly to feeding. They therefore rise quickly,...

Γλυκό νερό

Gluing rocks and decoration with silicone

Hello, lava is not really the best choice for an aquarium: the material is rough, has sharp edges and bears high risk of injuries for fish, e.g. in case they are frightened and crash...

Αναζήτηση σημείου λιανικής πώλησης
l