Συνήθεις ερωτήσεις

Γλυκό νερό Τεχνικός εξοπλισμός

Forgot to switch the filter back on after feeding

Hello, these were rather certainly bacteria and other protein metabolizing micro organisms (so-called infusoria) that were not drawn into the filter (where the organic matter would...

Γλυκό νερό Ασθένειες

Το γατόψαρο αντέχει το sera mycopur?

Χαίρετε, το επίπεδο του χαλκού είναι πολύ χαμηλό και δεν θα προκαλέσει προβλήματα για τα περισσότερα είδη γατόψαρου, ωστόσο τα γατόψαρα θα πρέπει γενικά να μεταφερθούν σε άλλο...

Γλυκό νερό Τροφή

No water changes while being away for three weeks? / Preparing food for vacation substitute

Hello, yes, this is possible if basically everything is alright (no diseases, fish well conditioned, no basic fish stock or water problems). One more tip for the "holiday...

Γλυκό νερό Φροντίδα

What are the consequences of very high silicate levels?

Hello, high silicate levels indeed support diatom growth, but that's it. Silicate is not toxic and does not have any other (i.e. besides supporting diatom growth) harmful effects in...

Γλυκό νερό

Τι πρέπει να λάβω υπόψη όταν χρησιμοποιώ άμμο σαν υπόστρωμα;

Χαίρετε, η άμμος είναι γενικά κατάλληλη για ενυδρεία, υπάρχουν μόνο δύο πράγματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη: Η άμμος πρέπει να είναι στρογγυλεμένη (για λεπτομέρειες, βλ. "Τύποι"...

Γλυκό νερό Ασθένειες

Τι να κάνω σε περίπτωση dropsy?

Χαίρετε, το dropsy (φουσκωμένη κοιλιά) στην πραγματικότητα δεν είναι η ίδια η ασθένεια, αλλά το σύμπτωμα μιας σοβαρής εσωτερικής λοίμωξης (κυρίως του νεφρού). Μια θεραπεία μπορεί να...

Αναζήτηση σημείου λιανικής πώλησης
l