Συνήθεις ερωτήσεις

Γλυκό νερό Φροντίδα

What to do in case of brush algae?

Hello, the following approach is effective in the long run:regulate the ratio betwen nitrate and phosphate in a way that the plants are just sufficiently provided with nitrogen and...

Γλυκό νερό Φροντίδα

What to do in case of floating algae in the aquarium?

Hello, reducing the nitrite value is of course good, since nitrite is very toxic for fish. However, it has nothing to do with algae growth. As an immediate measure, you can bind the...

Γλυκό νερό

Τι μπορώ να κάνω ενάντια στη θολότητα?

Χαίρετε, η θολερότητα μπορεί να οφείλεται σε infusoria (μικροοργανισμοί) ή λεπτά σωματίδια άμμου που στροβιλίζονται, αυτό συμβαίνει συχνά σε ενυδρεία που δεν έχουν ακόμη ωριμάσει...

Λίμνη Ψάρι

What can I do if goldfish multiply too strongly?

Hello, adding predators is basically alright, although I surmise that we are not alking "real" perches here - these are not suitable for common garden ponds - but probably sunfish (L...

Γλυκό νερό

Water smells bad

Hello, it is important to act without delay, because the unpleasantly smelling gases are very toxic for the fish! In case coarse gravel is used as bottom material, it is helpful if...

Γλυκό νερό Τεχνικός εξοπλισμός

Water becomes cloudy after a water change

Hello, it sounds as if many (basically beneficial!) bacteria (= milky cloudiness) are swirled up from the bottom gravel during the water change and simply require some time for...

Αναζήτηση σημείου λιανικής πώλησης
l