Συνήθεις ερωτήσεις

Γλυκό νερό Φροντίδα

How can I remove algae from the bottom ground and the plant leaves?

Hello, you can simply siphon off algae from the bottom ground, provided they come off. A soft cloth or a soft toothbrush will work quite well in plant leaves.The same applies for...

Γλυκό νερό Ψάρι

Πώς μπορώ να πιάσω ψάρια που δεν μπορούν να πιαστούν με απόχη?

Χαίρετε, σε πολλές περιπτώσεις αρκεί να χρησιμοποιηθούν δύο απόχες:Χρησιμοποιήστε μία απόχη (συνήθως τη μικρότερη) για να κυνηγάτε τα ψάρια στην ήσυχη δεύτερη απόχη. Αυτό είναι...

Γλυκό νερό Ψάρι

Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω σωστή καραντίνα?

Χαίρετε, περίπου 4 εβδομάδες συνιστώνται, εκτός εάν η περίοδος αυτή δεν παραταθεί λόγω πιθανών εστιών της νόσου και της επακόλουθης θεραπείας. Τα ψάρια ταίζονται κανονικά κατά τη...

Γλυκό νερό Ασθένειες

Πώς να πραγματοποιήσω μια θεραπεία κατά των πληγών στα βράγχια

Χαίρετε, τα πρώτα σημάδια βελτίωσης μπορούν συνήθως να παρατηρηθούν μετά από 2 έως 5 ημέρες, ανάλογα με το πόσο σοβαρή είναι η μόλυνση. Η πλήρης ανάκτηση μπορεί να διαρκέσει έως 2...

Γλυκό νερό Ασθένειες

How to proceed in case of a repeated treatment with sera mycopur?

Hello, in this case you can and should repeat the treatment after a water change of about 50%. Best regards sera GmbHDr. Bodo Schnell

Γλυκό νερό Φροντίδα

What can I do about elevated nitrite levels (nitrite peak)?

Hello, using sera toxivec plus very generuous partial water changes - however without filter "cleaning" - are recommended as immediate measures. The so-called nitrite peak will then...

Αναζήτηση σημείου λιανικής πώλησης
l