Συνήθεις ερωτήσεις

Terrarium

How large does an aquaterrarium for terrapins have to be, and what do I have to consider when setting it up?

Hello, Concering "aquaterrarium":Due to the final size of the terrapins (approx. 25 cm carapace length for Red-Eared Sliders), you should calculate about one square meter per animal....

Γλυκό νερό Ψάρι

How large do Coolie Loaches and Dwarf Loaches grow, and how many should I keep?

Hello, Coolie Loaches usually grow to about 10 - 12 cm, single specimens occasionally grow slightly longer.If "Dwarf Loaches" refers to Yasuhikotakia (formerly Botia) sidthimunki:...

Γλυκό νερό Ψάρι

Πόσο μεγάλα γίνονται τα  Clown Loaches

Χαίρετε, οι κλόουν Loaches αναπτύσσονται σημαντικά (!) περισσότερο από 16cm ακόμα και σε ένα ενυδρείο, υπό την προϋπόθεση ότι φυλάσσονται σε κατάλληλη δεξαμενή. Τα μικρά κλόουν...

Γλυκό νερό Φροντίδα

How can I lower the iron level?

Hello, this is indeed the correct way if the high iron level is caused by fertilizing too much. You may simply carry out a water change for lowering the level immediately. In case...

Γλυκό νερό Φροντίδα

How can I lower the KH value?

Hello, this is possible with pH lowering products such as sera pH/KH-minus, but also by sera super peat (blackpeat granulate). These products are necessarily based on acids...

Γλυκό νερό Φροντίδα

Πώς μπορώ να μειώσω την τιμή του pH (ψάρια της Νότιας Αμερικής και της Νοτιοανατολικής Ασίας);

Χαίρετε, Όσον αφορά την "τιμή pH":μπορείτε να μειώσετε την τιμή του ρΗ με sera super peat (κόκκοι τύρφης) ή sera pH/KH-minus.Μια τιμή pH 8 είναι πράγματι πολύ υψηλή για τα ψάρια! Μια...

Αναζήτηση σημείου λιανικής πώλησης
l