Συνήθεις ερωτήσεις

Γλυκό νερό Ασθένειες

How should I dose sera baktopur when there are also healthy fish in the tank?

Hello, this is no problem. The fish may - as is the case with all treatments - feel slightly unwell, but will not be harmed. You should definitely add the proper dosage, as too low...

Γλυκό νερό Ασθένειες

How do I proceed when the treatment with sera pond omnipur is finished?

Hello, it is advisable to filter through active carbon for 1 - 2 days for removing the treatment remainders, even if the water tint becomes paler after a while due to the influence...

Γλυκό νερό Φροντίδα

How are fertilizer tablets optimally applied?

Hello, To 1.:it is not necessary to dig them in. It is sufficient to place the tablets near the roots or slightly push them into the gravel.They usually quickly stop doing so once...

Γλυκό νερό Φροντίδα

Πώς δουλεύει το sera aquatan ενάντια στα βαρέα μέταλλα

Χαίρετε, η βασική διαδικασία ονομάζεται "χηλοποίηση" (συμπλοκοποίηση με polydentate προσδέματα), η οποία ενθυλακώνει τα ιόντα βαρέων μετάλλων με ένα είδος "προστατευτικού κελύφους"...

Γλυκό νερό Φροντίδα

How much sera floredepot is required for a 150 liter aquarium, and how long do the nutrients last?

Hello, the sera floredepot layer should be about 2 cm high.This would be about 8 liters or 13 kg for an aquarium bottom area of 100 cm x 40 cm (160 or 200 liters, depending on the...

Γλυκό νερό Τροφή

Πόση αλλαγή νερού σε ένα ενυδρείο 60 εκατοστών / Πόση τροφή για γατόψαρο;

Χαίρετε, το να ταίζετε τα γατόψαρα με αυτόν τον τρόπο (sera Wels-Chips είναι, για παράδειγμα, καλά προσαρμοσμένα) είναι εντάξει, αν (!) υπάρχει αρκετό periphyton (άλγη κλπ.) και ξύλο...

Αναζήτηση σημείου λιανικής πώλησης
l