Συνήθεις ερωτήσεις

Γλυκό νερό Ασθένειες

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του sera baktopur και του sera baktopur direct;

Χαίρετε, είναι εντελώς διαφορετικά προϊόντα, δηλαδή άλλα δραστικά μέσα. Ενώ το sera baktopur είναι ένα διάλυμα δραστικής ουσίας, το sera baktopur direct είναι ένα δισκίο - το καθένα...

Γλυκό νερό Ασθένειες

What can I use to treat fungal infections when there are shrimps in the tank?

Hello, sera omnipur can be used in such cases since it is copper free. sera mycopur, however, is not tolerated by shrimps due to its - albeit low - copper contents. Best regards se...

Γλυκό νερό Ασθένειες

Πληγή σε Black Molly

Χαίρετε, ένας μικρός τραυματισμός (απώλεια ικανότητας) δεν είναι συνήθως ένα πρόβλημα και θα θεραπευθεί από μόνη της υπό συνθήκες υγιεινής. Απλά πρέπει να προσέξετε ότι δεν υπάρχει...

Γλυκό νερό Ψάρι

Dwarf Gouramis are courting

Hello, Concerning "ready to spawn":it is unlikely that the female is not ready to spawn. On the one hand, it would not accept mating, on the other hand the male would not be...

Γλυκό νερό Ασθένειες

Do I have to put African Dwarf Frogs into another tank when using sera costapur?

Hello, the frogs are usually not particularly sensitive - however if there is a possibility it generally better to remove animals not affected during a treatment. Best regards sera...

Αναζήτηση σημείου λιανικής πώλησης
l