Συνήθεις ερωτήσεις

Γλυκό νερό Ψάρι

Kribensis (Pelvicachromis pulcher) attack older juveniles when there are new eggs

Hello, generally, the parents only want to chase away the older fry, but losses may indeed occur due to lacking space especially in a (too!) small tank if they cannot get out of the...

Γλυκό νερό Ψάρι

Το Kribensis (Pelvicachromis pulcher) γίνεται χλωμό μετά τη μεταφορά του σε δεξαμενή αναπαραγωγής

Χαίρετε, αυτό είναι μια από τις πολλές πιθανότητες, αλλά μπορεί επίσης να υπάρχουν και άλλοι λόγοι (π.χ. ακατάλληλες παράμετροι νερού, ανεπαρκής χώρος, ακατάλληλη ρύθμιση, στρες...

Γλυκό νερό Ψάρι

Kribensis (Pelvicachromis pulcher) - male is aggressive towards the female

Hello, a sufficiently large aquarium (at least 80 cm, better 1 m length) with many places to hide (roots, caves, plants) are important in this case. A possible cause for this...

Γλυκό νερό Ψάρι

Kribensis (Pelvicachromis pulcher): Questions about behavior and species they can be kept together with

Hello, yes, this is possible. Kribensis (Pelvicachromis pulcher) hardly ever dig, if at all. Mollies and also Platies are generally possible. However, Mollies often require/prefer a...

Γλυκό νερό Ασπόνδυλα

Snails: how many should I add, and how can I monitor and increase water hardness?

Hello, this is exactly the right attitude, snails are unfortunately too often considered a "pest", which they are not! Just add a few trumpet snails, their number will regulate by...

Γλυκό νερό Ψάρι

Hoplosternum does not mingle with other members of its species

Hello, I understand it this way that the fish (except for the clamped fins) looked like this from the beginning and did not change its color in the meantime (fright coloration, skin...

Αναζήτηση σημείου λιανικής πώλησης
l