Συνήθεις ερωτήσεις

Terrarium Ψάρι

Can I keep terrapins and fish together?

Hello, this is not a good idea for several reasons: Terrapins grow very large (for instance, the popular Red-Eared Sliders grow to 25 - 30 cm length). The aquarium must therefore...

Αναζήτηση σημείου λιανικής πώλησης
l