Αποτελέσματα για λέξη-κλειδί: Ψάρι

Γλυκό νερό Ψάρι

Angelfish eggs do not develop

Hello, it is possible that the eggs die due to unsuitable (especially: too hard!) water conditions, on the other hand the scenario described by you. In this scenario, both variants...

Γλυκό νερό Ψάρι

Tiger barb overeats

Hello, many barbs, including tiger barbs, very much tend to overeat. Sometimes it might help if you feed several smaller portions distributed over the day, and to distribute these...

Γλυκό νερό Ψάρι

Τα τιγράκια τσιμπάνε τα πτερύγια των Guppies

Χαίρετε, τα τιγράκια, καθώς και ορισμένα άλλα είδη μπάρμπους συχνά τσιμπάνε τα μακριά πτερύγια άλλων ψαριών. Ψάρια με μακριά πτερύγια δεν συνιστώνται να διατηρούνται μαζί με...

Γλυκό νερό Ψάρι

Κοινωνικοποίηση των Δίσκων

Χαίρετε, βασικά, τα πιο ήρεμα και ειρηνικά ψάρια της Νότιας Αμερικής είναι κατάλληλα, για παράδειγμα τα περισσότερα tetra, οι κιχλίδες νάνοι και το θωρακισμένο γατόψαρο. Η διατήρηση...

Λίμνη Ψάρι

What can I do if goldfish multiply too strongly?

Hello, adding predators is basically alright, although I surmise that we are not alking "real" perches here - these are not suitable for common garden ponds - but probably sunfish (L...

Αναζήτηση σημείου λιανικής πώλησης
l