Αποτελέσματα για λέξη-κλειδί: Τεχνικός εξοπλισμός

Γλυκό νερό Φροντίδα Τεχνικός εξοπλισμός

Είναι φυσιολογικό το δισκίο να διαλύεται γρήγορα στον αντιδραστήρα sera CO2-Start;

Χαίρετε, αυτό είναι φυσιολογικό και σωστό. Το CO2, ωστόσο, διαχέεται αργά μέσω του τοιχώματος του αντιδραστήρα. Συνεπώς, εισέρχεται στο ενυδρείο καλά δοσολογημένο και όχι αμέσως. Με...

Γλυκό νερό Τεχνικός εξοπλισμός

Can sera fluorescent tubes be dimmed, and what do I have to consider?

Hello, the sera fluorescent tubes can indeed be dimmed (e.g. for sunrise or sunset simulation). This requires operation with an electronic ballast. The tubes must be burnt in for 100...

Γλυκό νερό Φροντίδα Τεχνικός εξοπλισμός

sera αντιδραστήρας CO2: Σύνδεση και εγκατάσταση

Χαίρετε, ο αντιδραστήρας sera CO2 συνδέεται με το φίλτρο του ενυδρείου (εσωτερικό ή εξωτερικό φίλτρο) ή με ξεχωριστή αντλία νερού μέσω του μεγαλύτερου συνδετήρα του σωλήνα. Αυτό...

Γλυκό νερό Φροντίδα Τεχνικός εξοπλισμός

sera CO2 reactor: Αφαίρεση άλλων αερίων

Χαίρετε, απλώς αφαιρέστε έναν από τους εύκαμπτους σωλήνες εισαγωγής και αφήστε τη φυσαλίδα αερίου να διαφύγει μέσω του συνδετήρα του σωλήνα! Το κύριο μέλημα είναι στην περίπτωση...

Αναζήτηση σημείου λιανικής πώλησης
l