Αποτελέσματα για λέξη-κλειδί: Γλυκό νερό

Γλυκό νερό Φροντίδα

sera super peat (blackpeat granulate): how much and how long?

Hello, you can calculate 4 - 6 weeks as an average.This also depends on the KH and the water change rate [see also FAQ "How long may peat granulate (sera super peat) remain in the...

Γλυκό νερό Ψάρι

Black Widow Tetras (Gymnocorymbus ternetzi) spawned

Hello, Concerning "spawn mold":It is also possible that the eggs were not or only partially fertilized. Unfertilized eggs quickly fall apart and become moldy, mold can then also...

Γλυκό νερό Τροφή

How can I soften dry food and remove the air it contains?

Hello, fish of the middle and deeper water layers often do not like to eat from the water surface – they instinctively “know” there is danger by hungry birds. However, freeze dried...

Γλυκό νερό Ψάρι

Differences between Dwarf Gourami and Honey Gourami (Colisa lalia and Colisa sota/chuna)

Hello, they are two closely related but nevertheless different species: red Dwarf Gouramis are a bred variant of Dwarf Gouramis (Colisa lalia), which in its original form have...

Γλυκό νερό Φροντίδα

Τι σημαίνει "NO2-N";

Χαίρετε, αυτό είναι νιτρώδες άζωτο, ή με άλλα λόγια το Ν που περιλαμβάνεται στο NO2. Αντίστοιχα, και οι δύο τιμές (NO2 και NO2-N) μπορούν να μετατραπούν μεταξύ τους απλώς...

Γλυκό νερό Ασθένειες

Άσπρα στίγματα στο ψάρι

Χαίρετε, τα λευκά στίγματα είναι σχεδόν πάντα ένα σύμπτωμα του Ichthyophthirius multifiliis, συχνά απλά ονομάζεται "Ich", μία από τις πιο συχνές ασθένειες των ψαριών στα ενυδρεία. Η...

Αναζήτηση σημείου λιανικής πώλησης
l