Αποτελέσματα για λέξη-κλειδί: Γλυκό νερό

Γλυκό νερό Φροντίδα Ασπόνδυλα

Completely new setup after algae trouble? / Snails in the aquarium

Hello, I do not recommend a completely new setup - this would only destroy useful biological systems that build up slowly. It takes about 1 - 2 years until an aquarium is really...

Γλυκό νερό Ασθένειες

Can fish die even several days after a nitrite intoxication?

Hello, the nitrite level should by all means checked daily (twice if possible) - sera toxivec and sera bio nitrivec provide detoxification and biological activation, respectively. B...

Γλυκό νερό Ψάρι

Προσδόκιμο ζωής για τα γατόψαρα Corydoras

Χαίρετε, αυτό μπορεί να υποδηλώνει δηλητηρίαση, ωστόσο θα ήταν πιθανό ότι άλλα ψάρια επηρεάστηκαν επίσης. Το προσδόκιμο ζωής των περισσότερων ειδών Corydoras είναι περίπου 8-10...

Γλυκό νερό Ασθένειες

Neon tetras with bloated bellies

Hello, females ready to spawn (which is rather uncommon in aquariums) do not become apathetic, therefore it sounds more like a disease. Of course, this cannot be determined without...

Αναζήτηση σημείου λιανικής πώλησης
l