Αποτελέσματα για λέξη-κλειδί: Γλυκό νερό

Γλυκό νερό Τεχνικός εξοπλισμός

Fluorescent tube does not work when switching it on

Hello, please check whether the lamp and the starter sit in their fixtures correctly − you may slightly turn the lamp to do so. It happens rather often that the lamp sits poorly due...

Γλυκό νερό

Air bubbles at the surface and cloudiness after setup

Hello, please be patient, this will stop by itself. The cloudiness is usually caused by fine gravel or sand particles and will disappear after a few days. It is immediately after...

Γλυκό νερό Ψάρι

Τα Mollys προφανώς δεν πολλαπλασιάζονται

Χαίρετε, είμαι μάλλον βέβαιος ότι και τα Mollies έχουν ήδη αναπαραχθεί. Ωστόσο, οι λάρβες γεννιούνται συνήθως τη νύχτα και τρώγονται πριν από το επόμενο πρωί. Ως εκ τούτου, είναι...

Γλυκό νερό Ψάρι

Αναπαραγωγή Πλάτυ / Ερωτήεις ιχθυοφόρτησης

Χαίρετε, Όσον αφορά το "δοχείο αναπαραγωγής":αυτό δεν πρέπει να γίνει καθόλου - αυτά τα δοχεία είναι απλά πολύ μικρά για τα ενήλικα ψάρια.Ωστόσο, είναι πολύ κατάλληλα για την αύξηση...

Γλυκό νερό Ασθένειες

Neon disease

Hello, some other characin species can also be infected with neon disease (caused by sporozoans of the species Pleistophora - you can also find the spelling Plistophora in literature...

Γλυκό νερό Ασθένειες

Neon tetra επιπλέει αβοήθητo στην επιφάνεια

Χαίρετε, αυτή είναι μια από τις πολλές δυνατότητες που θα απαιτούσαν μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο (απώλεια της όρεξης, χωρίς περιττώματα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα κλπ.). Πιθαν...

Αναζήτηση σημείου λιανικής πώλησης
l