Αποτελέσματα για λέξη-κλειδί: Γλυκό νερό

Γλυκό νερό Ασθένειες

sera baktopur: Treatment duration

Hello, at first, the treatment should be carried out as described in the instructions for use, i.e. addition on the first and third days. It depends on different factors, such as...

Γλυκό νερό Ασθένειες

sera costapur: Συμβουλές εφαρμογής

Χαίρετε, Όσον αφορά το "φωτισμό / λίπανση CO2":και οι δύο μπορεί να παραμείνουν ενεργοποιημένες. Ωστόσο, θα πρέπει να παρατηρήσετε την αναπνοή των ψαριών και ενδεχομένως να μειώσετε...

Γλυκό νερό Ασθένειες

sera ectopur: Application and tolerance

Hello, sera ectopur is even more effective than common salt:it is a further development of the well known salt therapy that supoorts it by substances that release oxygen. It is well...

Γλυκό νερό Τεχνικός εξοπλισμός

Is the sera fil 60/120 safe for juvenile shrimps?

Hello, the water is taken in in the bottom section and then first runs through a sponge that in itself is almost entirely safe - even for juvenile shrimps. If you still have doubts...

Γλυκό νερό Τεχνικός εξοπλισμός

Do I put the sera plant color in the front or in the back position?

Hello, this is most probably a sera plant color. The aquarium inhabitants do not mind - however, most aquarists prefer to place the sera plant color in the front position. Reason:...

Γλυκό νερό Ασπόνδυλα Φροντίδα

Are fertilizers harmful for shrimps?

Hello, they contain only such minimal traces of copper that there is no danger even for very sensitive shrimps and other invertebrates. sera florena and sera florenette are...

Αναζήτηση σημείου λιανικής πώλησης
l