Αποτελέσματα για λέξη-κλειδί: Γλυκό νερό

Γλυκό νερό Τεχνικός εξοπλισμός

Water becomes cloudy after a water change

Hello, it sounds as if many (basically beneficial!) bacteria (= milky cloudiness) are swirled up from the bottom gravel during the water change and simply require some time for...

Γλυκό νερό Φροντίδα

How to decolorize a water sample

Hello, you first need to take a water sample a bit larger than you actually need for the test. Then decolorize this sample by adding active carbon pellets one by one. Stir after each...

Γλυκό νερό

Water cloudiness and bottom ground mix-up

Hello, yes, the cloudiness will settle after a few days or is by and by trapped by the filter −  possibly you will need to wash out the prefilter materials if they get clogged.You...

Γλυκό νερό Ασθένειες

Αλλάγή νερού μετά/κατά τη διάρκεια της θεραπείας με sera costapur

Χαίρετε, Όσον αφορά τη "μερική αλλαγή του νερού":Σε μια τέτοια κατάσταση, θα πρέπει να περιμένετε περίπου 3 ημέρες μετά την εξαφάνιση των τελευταίων συμπτωμάτων πριν πραγματοποιήσετε...

Γλυκό νερό

Water change rate and filter cleaning

Hello, Concerning "cleaning the filter media":this is alright if it considers only the prefilter media! However it is necessary only when these are clogged so densely that the water...

Γλυκό νερό Ασπόνδυλα

White worms in the aquarium

Hello, they are rather likely so-called Oligochaetes. The thin diameter compared to the body length and the fact the fish eat them gives hints in this direction. These worms are...

Αναζήτηση σημείου λιανικής πώλησης
l