Αποτελέσματα για λέξη-κλειδί: Γλυκό νερό

Γλυκό νερό Τεχνικός εξοπλισμός

Which fluorescent tubes?

Hello, I recommend the following order: front tube: sera plant color, provided the tank is planted 2. - 4. tube: sera brilliant daylight and/or tropic sun, depending on your...

Γλυκό νερό Φροντίδα

Which fertilizers are suitable in case of diminished plant growth?

Hello, if it is really caused by lacking minerals, sera florena (liquid) is recommended for stem plants, sera florenette (tablets) for plants with strong roots such as Echinodorus sp...

Γλυκό νερό Ψάρι

Which fish can be kept together with Fighting Fish?

Hello, calm and non-aggressive fish are suitable, e.g. harlequin rasboras or most common characin species, armored catfish, loricariids, coolie loaches etc. Better do not add...

Γλυκό νερό Ψάρι

Which fish for reducing the number of Guppy fry?

Hello, almost all characins sized about 6 cm are suitable, e.g. from the Hyphessobrycon genus. Dwarf cichlids (mainly Apistogramma spp.) will also prey on the fry, some species are...

Γλυκό νερό

Which are suitable sand grain sizes?

Hello, Concerning "sand 0.5 mm":no, that is alright. However, it must be round grained (not crushed sand), especially if there are fish in the aquarium that live on the bottom or...

Γλυκό νερό Ασπόνδυλα

Ποιά καβούρια είναι κατάλληλα για ενυδρεία;

Χαίρετε, τα "Purple arm crabs", Pseudosesarma moeshi ή τα στενά συγγενικά είδη είναι πιθανώς τα πιο συνηθισμένα είδη που προσφέρονται στο εμπόριο. Ωστόσο, είναι σκόπιμο να...

Αναζήτηση σημείου λιανικής πώλησης
l