Αποτελέσματα για λέξη-κλειδί: Τεχνικός εξοπλισμός

Γλυκό νερό Τεχνικός εξοπλισμός

To which height should I adjust the outlet of an internal filter?

Hello, there are no firm rules, both is possible. Adusting the filter outlet also depends on the fish that you keep. Labyrinth fish, for example, require slow water currents - not...

Γλυκό νερό Τεχνικός εξοπλισμός

Η απόδοση του φίλτρου μειώνεται πολύ γρήγορα, το νερό γίνεται θολό

Χαίρετε, τουλάχιστον τα βιολογικά ενεργά κύρια φίλτρα πρέπει να καθαρίζονται όσο το δυνατόν πιο σπάνια. Ο ελάχιστος χρόνος πριν καθαριστεί το βιολογικά ενεργό διαμέρισμα φίλτρου λόγω...

Γλυκό νερό Τεχνικός εξοπλισμός

Does the sera blue sky support algae growth, and is it suitable for planted aquariums?

Hello, Concerning "planted aquariums":this is actually possible. However, it is mainly used for aquariums with fish from open water (e.g. East Afrikan rift lakes) due to its color. ...

Γλυκό νερό Τεχνικός εξοπλισμός

Internal filter sera F 400 - is it possible to redirect the water current?

Hello, the instructions for use can be downloaded from our web site, and of course we also e-mail them on request! The filter must indeed be completely submerged. You can redirect...

Γλυκό νερό Τεχνικός εξοπλισμός Φροντίδα

Απαιτείται ένας αντιδραστήρας CO2 για τη λίπανση με CO2;

Χαίρετε, ο αντιδραστήρας δεν απαιτείται για τη μονάδα ελέγχου, αλλά γενικά για τη λίπανση με CO2. Εξασφαλίζει ότι το CO2 διαλύεται εντελώς στο νερό του ενυδρείου. Ο αντιδραστήρας...

Αναζήτηση σημείου λιανικής πώλησης
l