Αποτελέσματα για λέξη-κλειδί: Ασθένειες

Γλυκό νερό Ασθένειες

Amyloodinium (Oodinium) κατά την προσθήκη νέων ψαριών

Χαίρετε, ανεξάρτητα από την αρχική ερώτηση: Προτείνω επειγόντως τη διατήρηση νέων ψαριών σε καραντίνα για περίπου 4 εβδομάδες, αν είναι δυνατόν, για να αποφευχθεί αυτό το πράγμα....

Γλυκό νερό Ασθένειες Ψάρι

Ancistrus catfish has large white blotches

Hello, this is rather likely not a disease at all: A bright blotch pattern is the typical fright coloration of Ancistrus catfish, it quickly becomes normal again. Cloudy skin slime...

Γλυκό νερό Ασθένειες

Πρησμένο μάτι σε μονομάχο

Χαίρετε, Όσον αφορά το "είδος ασθένειας":υπάρχουν πολλές πιθανότητες. Ένας τραυματισμός ή (ίσως επιπλέον) μια βακτηριακή λοίμωξη του οπίσθιου μέρους του οφθαλμού είναι πολύ πιθανό. ...

Γλυκό νερό Ασθένειες

Treating a bacterial infection in a pleco catfish / Combination of sera baktopur and sera baktopur direct

Hello, this is no problem: both can be combined and one does not exclude the other! It is actually possible to carry out the short term intensive treatment, immediately followed by...

Γλυκό νερό Ασθένειες

Treatment of Ichthyophthirius (white spot disease) with sera costapur F

Hello, Concerning "white spot disease":this is of course possible. However, in most cases the pathogens were latently present in the tank anyway (which does not cause problems,...

Γλυκό νερό Ασθένειες Φροντίδα

Fish become ill / Root smells bad

Hello, Concerning "reoccurring disease":frequently reoccurring disease outbreaks almost always indicate a water problem - unsuitable values (e.g. too hard) or increased water...

Αναζήτηση σημείου λιανικής πώλησης
l