Αποτελέσματα για λέξη-κλειδί: Ασθένειες

Γλυκό νερό Ασθένειες

Είναι φυσιολογικό ότι τα sera baktopur direct να διαλύονται μάλλον αργά;

Χαίρετε, πρέπει να είστε λίγο υπομονετικοί εδώ, τα δισκία διαλύονται μάλλον αργά αλλά εξ ολοκλήρου! Αυτό έχει τεχνικούς λόγους. Μπορείτε να τα διαλύσετε σε λίγο νερό πριν τη χρήση...

Γλυκό νερό Ασθένειες

Betta has no upper lip

Hello, this can be due to a disease (was there possibly any kind of skin slime visible?) or an injury. If it was that way from the beginning, a misshaping (e.g. by mineral of...

Γλυκό νερό Ασθένειες

Can I use sera mycopur and sera baktopur direct together?

Hello, yes, this is possible. Both are applied in the corresponding "normal" dosages. Best regards sera GmbHDr. Bodo Schnell

Γλυκό νερό Ασθένειες

Can fish die even several days after a nitrite intoxication?

Hello, the nitrite level should by all means checked daily (twice if possible) - sera toxivec and sera bio nitrivec provide detoxification and biological activation, respectively. B...

Γλυκό νερό Ασθένειες

Neon tetras with bloated bellies

Hello, females ready to spawn (which is rather uncommon in aquariums) do not become apathetic, therefore it sounds more like a disease. Of course, this cannot be determined without...

Γλυκό νερό Ασθένειες

Neon disease

Hello, some other characin species can also be infected with neon disease (caused by sporozoans of the species Pleistophora - you can also find the spelling Plistophora in literature...

Αναζήτηση σημείου λιανικής πώλησης
l