Αποτελέσματα για λέξη-κλειδί: Τεχνικός εξοπλισμός

Γλυκό νερό Τεχνικός εξοπλισμός

How noisy is the sera fil external filter?

Hello, the sera fil external filters are very quiet - they are hardly noticed during normal operation. Of course they should be placed resonance free, furthermore make sure the...

Γλυκό νερό Τεχνικός εξοπλισμός

Internal filter sera F 400 - is it possible to redirect the water current?

Hello, the instructions for use can be downloaded from our web site, and of course we also e-mail them on request! The filter must indeed be completely submerged. You can redirect...

Γλυκό νερό Φροντίδα Τεχνικός εξοπλισμός

sera CO2 reactor: Αφαίρεση άλλων αερίων

Χαίρετε, απλώς αφαιρέστε έναν από τους εύκαμπτους σωλήνες εισαγωγής και αφήστε τη φυσαλίδα αερίου να διαφύγει μέσω του συνδετήρα του σωλήνα! Το κύριο μέλημα είναι στην περίπτωση...

Γλυκό νερό Φροντίδα Τεχνικός εξοπλισμός

sera αντιδραστήρας CO2: Σύνδεση και εγκατάσταση

Χαίρετε, ο αντιδραστήρας sera CO2 συνδέεται με το φίλτρο του ενυδρείου (εσωτερικό ή εξωτερικό φίλτρο) ή με ξεχωριστή αντλία νερού μέσω του μεγαλύτερου συνδετήρα του σωλήνα. Αυτό...

Αναζήτηση σημείου λιανικής πώλησης
l