Συνήθεις ερωτήσεις

Γλυκό νερό Ασθένειες

Έλκος σε γκουράμι νάνο

Χαίρετε, πιθανώς αυτό οφείλεται σε μόλυνση με βακτήρια που σχετίζονται με Aeromonas ή Pseudomonas (-> sera baktopur direct), αλλά είναι επίσης δυνατή μια μόλυνση με tuberculosis...

Γλυκό νερό Ψάρι

ερωτήσεις για την αναπαραγωγή Colisa lalia (Dwarf Gourami)

Χαίρετε, Όσον αφορά το "κτίσιμο φωλιάς/σημείο ταίσματος":αυτό ακούγεται καλό - απλά συνιστώ να ταίζετεσε άλλο σημείο, τουλάχιστον για λίγο! Όσον αφορά τη "ξεχωριστή δεξαμενή":κανένα...

Γλυκό νερό Τεχνικός εξοπλισμός

Η απόδοση του φίλτρου μειώνεται πολύ γρήγορα, το νερό γίνεται θολό

Χαίρετε, τουλάχιστον τα βιολογικά ενεργά κύρια φίλτρα πρέπει να καθαρίζονται όσο το δυνατόν πιο σπάνια. Ο ελάχιστος χρόνος πριν καθαριστεί το βιολογικά ενεργό διαμέρισμα φίλτρου λόγω...

Γλυκό νερό

Η βιολογική ενεργοποίηση καθυστέρησε με "καθαρισμό" φίλτρου

Χαίρετε, παρακαλούμε να είστε υπομονετικοί - ο καθαρισμός του φίλτρου δυστυχώς καθυστέρησε σημαντικά τη διαδικασία βιολογικής ενεργοποίησης. Απλά μην κάνετε τίποτα καθόλου (εκτός από...

Γλυκό νερό Φροντίδα Τεχνικός εξοπλισμός

Καθαρισμός ηλεκτροδίου pH

Χαίρετε, τα ηλεκτρόδια pH που είναι κατασκευασμένα από γυαλί (ή στην περίπτωση των πλαστικών: όλα τα γυάλινα τμήματα) είναι πράγματι πολύ ευαίσθητα, επίσης και ειδικά σε μηχανικές...

Γλυκό νερό Φροντίδα

Καφέ στρώματα σε φύλλα φυτών / Διάτομα

Χαίρετε, σύμφωνα με την περιγραφή, είναι πολύ πιθανά διάτομα. Τα στρώματα θα πρέπει να αισθάνονται σαν γυαλόχαρτο σε αυτή την περίπτωση. Τα διάτομα είναι πρωτοπόροι οργανισμοί σε...

Αναζήτηση σημείου λιανικής πώλησης
l