Συνήθεις ερωτήσεις

Γλυκό νερό Ψάρι

Κοινωνικοποίηση των Δίσκων

Χαίρετε, βασικά, τα πιο ήρεμα και ειρηνικά ψάρια της Νότιας Αμερικής είναι κατάλληλα, για παράδειγμα τα περισσότερα tetra, οι κιχλίδες νάνοι και το θωρακισμένο γατόψαρο. Η διατήρηση...

Γλυκό νερό Φροντίδα

Μαύρη άλγη σε ενυδρείο με χρυσόψαρα

Χαίρετε, τα φλύκταινα και τα σπειρώματα είναι πιθανώς μαύρα στίγματα ή και τριχωειδής άλγη, τα οποία βιολογικά ανήκουν στην κόκκινη άλγη. Σε αυτή την περίπτωση είναι σκόπιμο να...

Γλυκό νερό Φροντίδα

Μπλε-πράσινη άλγη / Κυανοβακτήριο

Χαίρετε, η μπλε-πράσινη "άλγη" (ακριβέστερα: το κυανοβακτήριο, επειδή στην πραγματικότητα δεν είναι πραγματική άλγη αλλά  βακτήρια που μπορούν να εκτελέσουν βιοσύνθεση) δυστυχώς...

Γλυκό νερό Φροντίδα

Μπορεί ένα ενυδρείο να φυτευτεί πολύ πυκνά?

Χαίρετε, αυτό είναι σχεδόν αδύνατο, υπό την προϋπόθεση ότι τα ψάρια έχουν αρκετό χώρο για να κινηθούν! Είναι σημαντικό να πληρούνται οι διατροφικές απαιτήσεις σε πολύ πυκνά...

Γλυκό νερό Ψάρι

Μπορούν τα ρεύματα επίσης να είναι πολύ ισχυρά;

Χαίρετε, ναι, αυτό είναι πράγματι δυνατό, ειδικά με τα ψάρια που δεν είναι καλοί και ισχυροί κολυμβητές (όλες οι μορφές αναπαραγωγής, μεταξύ άλλων)! Το ρεύμα του νερού θα πρέπει να...

Γλυκό νερό Ψάρι

Μπορούν τα ψάρια να αλλάξουν το φύλο τους;

Χαίρετε, αυτό συμβαίνει πράγματι σε ορισμένα είδη, είναι κυρίως γνωστό από ορισμένα θαλάσσια ψάρια, π.χ. πολλά wrasses και το γνωστό clownfish. Στην περίπτωση του τελευταίου, όλες...

Αναζήτηση σημείου λιανικής πώλησης
l