Συνήθεις ερωτήσεις

Γλυκό νερό Φροντίδα

sera CO2-Start: Δοσολογία των sera CO2-Tabs plus / Πώς λειτουργεί το σύστημα;

Χαίρετε, αυτό εξαρτάται, φυσικά, από τα φυτά που διατηρείτε (είδη, αριθμός, μέγεθος) και τις άλλες παραμέτρους ανάπτυξης (φως, μέταλλα, θερμοκρασία, αγωγιμότητα, είδος χαλικιού...

Δείτε την πλήρη απάντηση
Γλυκό νερό Ασθένειες

sera costapur: Συμβουλές εφαρμογής

Χαίρετε, Όσον αφορά το "φωτισμό / λίπανση CO2":και οι δύο μπορεί να παραμείνουν ενεργοποιημένες. Ωστόσο, θα πρέπει να παρατηρήσετε την αναπνοή των ψαριών και ενδεχομένως να μειώσετε...

Δείτε την πλήρη απάντηση
Γλυκό νερό Τεχνικός εξοπλισμός Φροντίδα

sera αντιδραστήρας CO2: Σύνδεση και εγκατάσταση

Χαίρετε, ο αντιδραστήρας sera CO2 συνδέεται με το φίλτρο του ενυδρείου (εσωτερικό ή εξωτερικό φίλτρο) ή με ξεχωριστή αντλία νερού μέσω του μεγαλύτερου συνδετήρα του σωλήνα. Αυτό...

Δείτε την πλήρη απάντηση
Γλυκό νερό Τεχνικός εξοπλισμός

seramic calibration: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το pH 4 αντί για το pH 9;

Χαίρετε, όχι, η μονάδα πρέπει να βαθμονομείται με το διάλυμα pH 9.2 που αναφέρεται στην οδηγία. Οι βαθμονομήσεις με λύσεις διαφορετικές από τις προαναφερόμενες δεν θα είναι καθόλου...

Δείτε την πλήρη απάντηση
Αναζήτηση σημείου λιανικής πώλησης
l