Συνήθεις ερωτήσεις

Γλυκό νερό Ασπόνδυλα

Snails: how many should I add, and how can I monitor and increase water hardness?

Hello, this is exactly the right attitude, snails are unfortunately too often considered a "pest", which they are not! Just add a few trumpet snails, their number will regulate by...

Γλυκό νερό Ασθένειες

Treating a bacterial infection in a pleco catfish / Combination of sera baktopur and sera baktopur direct

Hello, this is no problem: both can be combined and one does not exclude the other! It is actually possible to carry out the short term intensive treatment, immediately followed by...

Γλυκό νερό Ασθένειες

Treatment of Ichthyophthirius (white spot disease) with sera costapur F

Hello, Concerning "white spot disease":this is of course possible. However, in most cases the pathogens were latently present in the tank anyway (which does not cause problems,...

Γλυκό νερό Ασπόνδυλα

Worms and Hydra

Hello, Concerning "flalworms/Hydra":flatworms are one possibility considering the animals that creep on the glass pane, however threadworms (nematodes) or oligochaetes are also...

Γλυκό νερό Ασθένειες

Αγγελόψαρα έχουν φθαρμένα πτερύγια μετά τη μεταφορά

Χαίρετε, 4 angelfish σε δεξαμενή 100 λίτρων: αυτό δεν θα είναι επιτυχές μακροπρόθεσμα! Μόνο 2 αγγελόψαρα απαιτούν τουλάχιστον 200 λίτρα - διατηρώντας μόνιμα 4 είδη είναι δυνατό μόνο...

Αναζήτηση σημείου λιανικής πώλησης
l