J

sera multi-purpose valve

  • for sera fil bioactive 250
  • for sera fil bioactive 250 + UV
  • for sera fil bioactive 400 + UV


Product name SAP-Mat.-Label Content Item no. SAP-Mat.-Number
sera multi-purpose valve Multi-ventil f 250/250+UV/400+UV D/US/.. 1 pc. 30649 80539
Retailer search
l