Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

sera infobrochure - Zeewateraquariums

32 U kunt het zeewater het beste klaarmaken in een geschikt en voldoende groot reservoir, bijvoorbeeld een kunststof regenton (want die is roestvrij). Volg daarbij de handleiding voor het betreffende zeezout op. Het nitraatgehalte van het water moet onder 10 mg/l liggen en fosfaat en silicaat moeten niet aantoonbaar zijn. Voor de zekerheid test u het water met de watertests (sera fosfaat-, sera silicaat- en sera nitraat-Test). U kunt ook uw waterleidingbedrijf om meetwaarden vragen resp. deze op internet opzoeken. Het zout wordt nu geleidelijk in het water ge- strooid en erdoor geroerd tot een saliniteit van ca. 35 pro mille (d.w.z. 35 gram per liter water) is bereikt. Bij ca. 25 °C komt dat overeen met een dichtheid van 1,023. Afhankelijk van de opbouw heeft u ca. 130 – 150 liter zeewater nodig voor een 130-liter-aquarium. Hiervoor heeft u ongeveer 5 kg zeezout nodig. Met behulp van een pomp in het reservoir moet het zeewater ongeveer 24 uur goed in beweging gehouden en belucht worden. Daarna oogt het water absoluut helder. 5.2 Klaarmaken van het zeewater De sera marin areometer wordt los drijvend in het aquarium of in een groot glas gedaan dat gevuld is met het te testen water. Hoe min- der zout er in het water aanwezig is, des te die- per de areometer in het water ligt. Op de ge- integreerde schaal wordt de dichtheid van het water aangegeven. In aquariums met lagere dieren moet de dichtheid bij een watertem- peratuur van ca. 26 °C 1,022 – 1,024 g/cm3 bedragen. Indien nodig, voegt u meer zout toe of ver- dunt het geheel met behandeld water. Het zeewater wordt nog niet in het aquarium ge- daan. 5.3 Meten van het zoutgehalte Dicht- Saliniteit Saliniteit Saliniteit heid bij 33 ‰ 34,5 ‰ 36 ‰ 16 °C 1,025 g/cm3 1,026 g/cm3 1,0265 g/cm3 20 °C 1,0235 g/cm3 1,025 g/cm3 1,0255 g/cm3 25 °C 1,022 g/cm3 1,023 g/cm3 1,024 g/cm3 28 °C 1,0215 g/cm3 1,0225 g/cm3 1,023 g/cm3 30 °C 1,020 g/cm3 1,0215 g/cm3 1,0225 g/cm3