Απαλλαγή Ευθύνης

1. Περιεχόμενα της online παροχής

Δικαίωμα αποζημίωσης από τον συγγραφέα που αφορά σημαντικές ή ασήμαντες ζημιές που προκληθήκαν λόγω χρήσης ή απουσίας χρήσης των παρερχομένων πληροφοριών, ή λόγω χρήσης λανθασμένων και ημιτελών πληροφοριών, γενικώς αποκλείονται εφόσον δεν υπάρχει αποδεδειγμένα εσκεμμένο λάθος απροσεξίας από την μεριά του συγγραφέα. ‘Όλες οι προτάσεις παραμένουν μη δεσμευτικές. Ο συγγραφέας διατηρεί ρητώς το δικαίωμα να αλλάξει, να προσθέσει ή να αφαιρέσει μέρος των σελίδων ή ολόκληρη την παρουσίαση χωρίς προειδοποίηση ή να διακόψει την δημοσιοποίησή τους προσωρινά ή οριστικά.

2. Παραπομπές και συνδέσεις

Σε περίπτωση άμεσων ή έμμεσων παραπομπών σε άλλες ιστοσελίδες εκτός ευθύνης του συγγραφέα, αυτός δεν φέρει ευθύνη παρά μόνο σε περιπτώσεις όπου γνωρίζει το περιεχόμενό τους, και αν είναι τεχνικά εφικτό για αυτόν και απαιτείται από αυτόν να εμποδίσει την χρήση τους σε περιπτώσεις παράνομων προτάσεων/ προσφορών. Ο συγγραφέας δηλώνει ρητώς ότι δεν μπορεί να αναγνωρίσει παράνομο περιεχόμενο στις σελίδες που παρέπεμψε όταν έγινε η παραπομπή. Ο συγγραφέας δεν έχει καμιά επιρροή στον παρόν ή τον μελλοντικό σχεδιασμό, το περιεχόμενο ή την συγγραφή των σελίδων που έχουν συνδεθεί. Συνεπώς διατηρεί απόσταση από το περιεχόμενο όλων των συνδεδεμένων σελίδων οι οποίες υπέστησαν κάποια αλλαγή αφού έγινε η σύνδεση (παραπομπή). Η δήλωση αυτή ισχύει για όλες τις συνδέσεις που έχουν σαν βάση το Internet και τις προσφορές αυτού για τις καταχωρήσεις μέσω βιβλίων επισκεπτών (guest books), δικτυακούς χώρους συζητήσεων, και ταχυδρομικές λίστες εγκατεστημένες από τον συγγραφέα. Μόνο ο δημιουργός του δικτυακού χώρου στο οποίο απευθυνόμαστε φέρει ευθύνη για παράνομο ή ελλιπές περιεχόμενο και ιδιαίτερα για ζημιές που είναι αποτέλεσμα χρήσης ή μη χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται με αυτό τον τρόπο, όχι αυτός που απλά ενημερώνει για τις υπάρχουσες δημοσιευμένες πληροφορίες μέσω παραπομπών (Links).

3. Προστασία αντιγραφής και χρήσης εμπορικών σημάτων (Copyright and trademark rights)

O συγγραφέας διατηρεί το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας των εικόνων και σχημάτων που χρησιμοποιεί, όπως επίσης και όλων των οπτικο-ακουστικών μέσων  σε κάθε δημοσίευση και γίνεται προσπάθεια χρήσης υλικών που έχουν σαν δημιουργό τον συγγραφέα ή δεν απαιτούν έγκριση για την χρήση τους. Όλες οι φίρμες και τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται στο διαδίκτυο και που πιθανότατα προστατεύονται από τρίτους, υπόκεινται χωρίς περιορισμούς στους κανονισμούς των αντίστοιχων δικαιωμάτων εμπορικού σήματος και των δικαιωμάτων κατοχής των κατόχων.

Η αναφορά και μόνο δεν επιτρέπει να συμπεράνει κανείς ότι τα σήματα των εταιρειών δεν προστατεύτηκαν από δικαιώματα τρίτων! Το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας σε δημοσιεύσεις που οργάνωσε ο συγγραφέας παραμένει αποκλειστικά στο συγγραφέα των σελίδων. Η αναπαραγωγή είδους παρουσιάσεων όπως ηχητικά δεδομένα, αρχεία video, και κείμενα σε οποιαδήποτε μορφή έντυπη ή ηλεκτρονική δεν επιτρέπεται χωρίς την σύμφωνη γνώμη του συγγραφέα.

4. Προστασία Δεδομένων

Εφόσον υπάρχει η πιθανότητα εισαγωγής προσωπικών ή εταιρικών δεδομένων (διεύθυνση e-mail, ονόματα, διευθύνσεις) εντός της παρουσίασης στο Internet, η υποβολή αυτών των δεδομένων από τον χρήστη υπόκειται στην καλή του θέληση. Η χρήση και η αξιοποίηση όλων των παρερχομένων υπηρεσιών επιτρέπεται – όσο είναι τεχνικά πιθανό και αποδεκτό-  επίσης χωρίς την παροχή τέτοιων δεδομένων ή με την παροχή ανώνυμων δεδομένων ή ψευδωνύμου. Δεν επιτρέπεται η χρήση των δεδομένων στοιχείων επαφής δημοσιευμένων δεδομένων  ή παρόμοιων δεδομένων όπως διευθύνσεις, αριθμοί τηλεφώνων και φάξ, και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τρίτους για την αποστολή πληροφοριών όχι απαραίτητα επιθυμητών. Νομικές διαδικασίες κατά τέτοιου είδους αποστολέων επονομαζόμενα και Spam e-mails μπορεί να ληφθούν εφόσον παραβιάζονται οι παραπάνω αρχές

5. Νομική ισχύς της παρούσης εξαίρεσης υπαιτιότητας

Η παρούσα εξαίρεση υπαιτιότητας θεωρείται μέρος της προσφοράς του Internet από όπου πραγματοποιήθηκε σύνδεση με την παρούσα σελίδα. Εφόσον μέρη ή απλές εκφράσεις του κειμένου αυτού, δεν συνάγουν πλέον με την νομιμότητα, τα εναπομείναντα μέρη του κειμένου παραμένουν αναλλοίωτα στην ισχύ και το περιεχόμενό τους.

 

  • Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen. Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.
    Der Datenerhebung und -speicherung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprochen (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) werden. Angesichts der Diskussion um den Einsatz von Analysetools mit vollständigen IP-Adressen möchten wir darauf hinweisen, dass diese Website Google Analytics mit der Erweiterung „_anonymizeIp()“ verwendet und daher IP-Adressen nur gekürzt weiterverarbeitet werden, um eine direkte Personenbeziehbarkeit auszuschließen.

5. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses

Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.

 

Οδηγοί sera

Διαβάστε τους αναλυτικούς οδηγούς μας. Από τα πρώτα βήματα στο σωστό τάισμα έως την αντιμετώπιση των ασθενειών ...

Οδηγοί sera