Γλυκό νερό

Γιατί πέφτει η τιμή pH στο ενυδρείο μου γλυκού νερού;

Η τιμή pH φανερώνει την αναλογία μεταξύ οξέων και βάσεων μέσα στο νερό. Εκτός από την ανθρακική σκληρότητα (KH), είναι η πιο σημαντική μετρούμενη παράμετρος στο ενυδρείο. Η βέλτιστη τιμή εξαρτάται από τα ψάρια που διατηρούνται. Οι βέλτιστες τιμές για τα περισσότερα είδη ψαριών είναι μεταξύ 6,0 και 8,5.

Η προσθήκη sera KH / pH-plus συστήνεται ώστε να αυξηθεί η τιμή του pH με έναν εύκολο και αποτελεσματικό τρόπο. Φωτο: © sera

Τιμές κάτω από αυτό το όριο δηλώνουν πως το νερό περιέχει περισσότερα οξέα από βάσεις. Υπάρχουν πολλές πιθανές αιτίες. Βασικά ισχύει ότι όσο χαμηλότερη είναι η ανθρακική σκληρότητα του νερού, τόσο η τιμή του pH θα μειωθεί. Η kH (ανθρακική σκληρότητα) θα πρέπει να ελέγχεται τακτικά, για παράδειγμα με την χρήση του Aqua test-set της sera. Το ιδανικό επίπεδο είναι μεταξύ 5 και 10 ° dKH. Οι ρίζες ή τα φίλτρα τύρφης είναι άλλοι παράγοντες που μπορούν να μειώσουν την τιμή του pH. Μπορούν εμπλουτίζουν το νερό με οργανικά οξέα.

Ενδείκνυται η προσθήκη sera KH/pH-plus για την αύξηση της τιμής του pH με έναν εύκολο και αποτελεσματικό τρόπο. Το προϊόν διαρκώς και με ακρίβεια αυξάνει το ΚΗ στην επιθυμητή τιμή. Η τιμή ρΗ ελαφρώς αυξάνεται καθώς επίσης πάνω από όλα, σταθεροποιείται με ασφάλεια. Υψηλότερα επίπεδα kH μπορούν να διορθωθούν και με μερικές αλλαγές νερού με αλκαλικό νερό.


 

Οδηγοί sera

Διαβάστε τους αναλυτικούς οδηγούς μας. Από τα πρώτα βήματα στο σωστό τάισμα έως την αντιμετώπιση των ασθενειών ...

Οδηγοί sera