Důležitá informace! - Important information!

Kvůli údržbářské činnosti není tato část webových stránek sera k dispozici od 7. října do 10:00 do 17:00.

Due to maintenance activities, this part of the sera website is not available from October 7th to 10:00 am until 5:00 pm.

Vítáme vás v sekci pro obchodníky

Abyste mohli využívat funkce na www.sera.de určené obchodníkům, se musíte zaregistrovat zde . Váš účet bude poté aktivován během jednoho nebo dvou pracovních dnů. Až pak můžete využít tyto speciální funkce určené obchodníkům.

l