Duurzaamheid het principe van de onderneming

Duurzaamheid betekend, sociale en economische aspecten met milieuoogpunten in overeenstemming te brengen. sera zet dit actief en engageerd sinds jaren in de praktijk om. De fabrikant van aquaristiek-, vijver- en terraristiekproducten denkt en ageert verantwoord, om de toekomstige generaties een intacte ecologische, sociale en economische structuur achter te laten. Dit is vast verankerd in de principes van de onderneming.
Naast verschillende maatregelen om energie te bezuinigen bewijzen een meer dan 3.700 m2 grote solar installatie en een nieuw geïnstalleerd biogaselectriciteitscentrale de duurzaamheid van sera.
15 jaar geleden liet sera de eerste solar installatie op het hallendak van de sera Werke installeren. In de tussentijd zijn vier van de zeven dakken klaar. Ze hebben een totaal vermogen van maximaal ca. 500 kWh.

Kort geleden werd de biogaselectriciteitscentrale in bedrijf genomen. Het wordt in samenwerking met de regionale ernergieproducent „Florack Energie“ geëxploiteerd. De opgewekte energie kan het jaarlijkse verbruik van 400 woonhuizen afdekken en wordt van verschillende afnemers in het industriegebied Heinsberg/Oberbruch afgenomen.

Daarnast produceerd de biogaselectriciteitscentrale warmte, die in de sera Werke voor de productie en het verwarmen van de hallen ingezet wordt. In vergelijking met traditionele energieproductie is deze variant milieuvriendelijker, omdat ze in overeenstemming is met het principe decentrale verzorging. De energie en de warmte worden daar opgewekt waar ze ook benodigt worden en moeten niet via grote afstanden met opmerkelijke verliezen getransporteerd worden. Het totale rendement van de biogaselectriciteitscentrale op het bedrijfsterrein van de sera Werke is volle 83 percent. De electriciteitscentrale loopt op bio-gas en ondersteunt daarenboven het milieu. Bio-afvallen en opgroeiende ruwe stoffen zijn de bron van het gas.

Duurzaamheid sinds vele jaren

Sinds vele jaren is duurzaamheid een van de ondernemingsprincipes van sera. Het in 2009 opgerichte bestuursgebouw en het in 2011 opgerichte gebouw met de moderne opleidingszal zoals de ruimtes voor de pauzes en het sociale worden met aardwarmte verwarmd en energiezuinig verlicht. Een desbetreffende interne automatisering vermijdt bovendien het onnodige verbruik van energie. Zo gaat automatisch bij een geopend raam de airco en verwarming uit, in ruimtes waarin zich niemand ophoud schakeld zich het licht uit. Ook in de productie wordt volgens ecologisch waardevolle aspecten ageert. Ook bij de productie van de voedersoorten worden door sera alleen maar ruwe stoffen uit duurzame visvangst ingezet. Vismeel van consumptie vissen is taboe. Daarmee uit zich sera eenduidig voor het behouden van de soort en het overbevissen. Alle voedersoorten baseren op hoogwaardige inhoudstoffen, bij de omzichtige verwerking wordt strikt uitgekeken op de ecologische veiligheid.

Globale verantwoording

Als onderneming van de middenstand ageert sera wereldwijd – en daardoor is ook de duurzame economie een globale verantwoording geworden. Ook sera Italia dekt sinds 2010 een groot deel van zijn energiebehoefte met behulp van een solar installatie af. Het italiaanse pendant ten opzichte van de installatie in Heinsberg is ca. 2500 m2 groot en haald daardoor een prestatie van maximaal 336 kWh. Tot het einde van 2012 werden ca. 840 megawatturen solarenergie geproduceerd en daadoor 500 tonnen CO2 bespaard.

sera rust niet op zijn lauweren, maar is steeds op zoek naar nieuwe mogelijkheden, duurzaam te handelen.

 

sera infobrochures

Blader door onze uitvoerige infobrochures. Vanaf de eerste stappen en de juiste voeding tot en met gezondheidkwesties ...

sera infobrochures