J

sera calcium-Test (Ca)

Deze test bepaalt het calciumgehalte uitermate nauwkeurig in stappen van 20 mg/lVoor ca. 7.500 mg calcium. Bij een te lage Ca-waarde sera marin COMPONENT 1 Ca toedienen. Bij verhoogde waarden helpt het, wanneer een deel van het water ververst wordt.

Productomschrijving Inhoud Art. nr.

sera calcium-Test (Ca)

15 ml 04920

sera Ca-reageermiddel 3

15 ml 04922
Handelaren search
l