J

sera siporax mini Professional

Krachtig filtermedium speciaal voor kleinere aquariums

sera siporax mini Professional werd speciaal voor kleinere aquariums tot een volume van 100 l ontwikkeld. Het maakt de maximale vergroting van het oppervlak voor de vestiging van reinigingsbacteriën in combinatie met een compacte vorm mogelijk. Dit maakt het biologisch filteren ook bij het gebruik van kleinere filtereenheden mogelijk. De waterwaarden stabiliseren zich langdurig, de verzorgingskosten en -moeite worden gereduceerd.

In de natuur spelen filter- en afbraakprocessen in de bodem van de wateren een zeer belangrijke rol. Organische afvalstoffen worden door micro-organismen omgevormd en zijn op die manier als voedingsstof voor waterplanten weer beschikbaar voor de natuurlijke kringloop – schadelijke stoffen als ammonium, nitriet en nitraat worden verwijderd. Omdat er in de natuur in verhouding tot de hoeveelheid water weinig afval is, is het aanwezige oppervlak van de bodemgrond voldoende om genoeg micro-organismen te herbergen.
Maar in een aquarium is sprake van een kleine biotoop in de kleinste ruimte. Om een volledige en veilige afbraak van organische resten te waarborgen, is het dus noodzakelijk om het vestigingsgebied maximaal te vergroten.
sera heeft dit met het unieke krachtige filtermedium sera siporax tot in de perfectie uitgevoerd.

In tegenstelling tot andere op de markt verkrijgbare filterringen, bestaat sera siporax uit gesinterd glas. Het unieke materiaal overtuigt door een speciale driedimensionale poriënstructuur. Dit maakt een maximale vergroting van het oppervlak mogelijk. Tegelijkertijd creëren de fijne poriën ideale vestigingsomstandigheden voor schadelijke stoffen afbrekende bacteriën. Omdat het een onderling verbonden systeem betreft, worden de bacteriën permanent door water omspoeld en kunnen zo met de grootst mogelijke efficiëntie schadelijke stoffen afbreken. Bovendien maakt de unieke indeling van de poriën de zelfreiniging van het substraat en derhalve zeer lange standtijden van het filter mogelijk.
In combinatie met gespecialiseerde bacteriën maakt sera siporax bovendien een groot aantal andere speciale toepassingen mogelijk, zoals b.v. het voorkomen van algen of een gerichte waterbehandeling.

Productomschrijving SAP-Mat.-Label Inhoud Opmerking Art. nr. SAP-Mat.-Number
sera siporax mini Professional siporax mini Prof 35g D/US/F/NL/I/E/P/.. 35 g voor 25 liter water 06853 43425
sera siporax mini Professional siporax mini Prof 500ml 130g D/US/F/.. 500 ml (130 g) voor 100 liter water 08477 43256
sera siporax mini Professional X siporax mini Prof f.start 270g D/US/.. 270 g voor 200 liter water 08476 43230
sera siporax mini Professional siporax mini Prof 1000ml 270g D/US/.. 1.000 ml (270 g) 08476 45408
sera siporax mini Professional Y siporax mini Prof 1000ml 270g GB/.. 1.000 ml (270 g) 08476 45409
Handelaren search
l