J

sera voederautomaat

Productomschrijving SAP-Mat.-Aanwijzing Inhoud Art. nr. SAP-Mat.-Nummer

sera X-Feeder

Futterautomat X-Feeder
1 st. 32595 46809

sera Deckel Futterbehälter für X-Feeder

ERS X-Feeder Deckel Futterbehälter D/..
1 st. 32607 46845

sera Halteklammer für X-Feeder

ERS X-Feeder Halteklammer D/US/F/NL/I/..
1 st. 32608 46847

sera Podest für X-Feeder

ERS X-Feeder Podest D/US/F/NL/I/E/P
1 st. 32609 46848
Handelaren search
l