J

sera super carbon

Gezonde zuiverheid

  • Verwijdert resten van geneesmiddelen na de behandeling
  • Verwijdert schadelijke stoffen en verkleuringen
  • Fosfaatvrij
  • Langdurig werkzaam
  • Directe hulp in geval van acute vergiftiging
  • Voor helder, veilig water


Direct na een behandeling met geneesmiddelen moeten de nu niet meer gebruikte resten zo snel mogelijk en volledig worden verwijderd, om het water niet onnodig te belasten en zo een nieuwe stressfactor te creëren.

De speciale actieve kool sera super carbon verwijdert deze resten direct, effectief, zonder bijwerkingen en pH-neutraal. De soms milieubelastende stoffen kunnen dan met de koolpellets probleemloos en milieuvriendelijk met het huisvuil meegegeven worden.

sera super carbon is bovendien uitstekend geschikt voor het gebruik bij acute vergiftigingen (b.v. indien het vermoeden bestaat, dat er door renovatiewerkzaamheden schadelijke stoffen in het aquarium terechtgekomen zijn of door ongeschikte inrichtingsvoorwerpen, overdosering e.d.) evenals voor het verwijderen van lastige verkleuringen van het water.

Productomschrijving SAP-Mat.-Label Gewicht Opmerking Art. nr. SAP-Mat.-Number
sera super carbon super carbon 29g D/US/F/NL/I/E/P/S/N/.. 29 g 06854 43426
sera super carbon super carbon 250g D/US/F/NL/I/E/P/TR/.. 250 g voor 500 liter water 08400 43137
sera super carbon super carbon 1000g D/US/F/NL/I/E/P/TR/.. 1.000 g voor 2.000 liter water 08405 43138
Handelaren search
l