J

sera testvloeistoffen

Testvloeistof voor elektronische pH-apparatenDe verschillende sera testvloeistoffen (pH 4,0 / pH 7,0 / pH 9,2) zijn geschikt voor alle elektronische pH-apparaten.

Productomschrijving SAP-Mat.-Label Inhoud Art. nr. SAP-Mat.-Number
sera testvloeistof pH 4,0 Prüflösung pH 4,0 100ml D/F/NL/I/E/P/.. 100 ml 08916 42704
sera testvloeistof pH 7,0 Prüflösung pH 7,0 100ml D/F/NL/I/E/SL/.. 100 ml 08923 42705
sera testvloeistof pH 9,2 Prüflösung pH 9,2 100ml D/US/F/NL/I/E/.. 100 ml 08924 42706
Handelaren search
l