Vaak gestelde vragen

Zoetwater Ziekten

Betta's hebben geen bovenlip

Hallo, dit kan ontstaan zijn door een ziekte (waren er eventueel enigerlei huidaanslagen zichtbaar?) of van een letsel. Als dit van begin af aan zo was, zou het ook een deformatie...

Zoetwater Verzorgen

Kan de carbonaathardheid hoger zijn dan de totale hardheid?

Hallo, deze discrepantie komt zo tot stand:Vanuit de "chemische" zicht is de totale hardheid de som van de bivalente metaalionen. In de aquaristieke praktijk kan men dit zonder...

Zoetwater Vissen

Kan de stroming ook te sterk zijn?

Hallo, ja, dit kan best zijn, vooral bij vissen die toch al geen goede en volhoudende zwemmers zijn (o.a. alle sluierstaartvariaties)! Als de vissen almaar met volle kracht tegen de...

Zoetwater Verzorgen

Kunnen er te veel planten in een aquarium zijn?

Hallo, dit is praktisch onmogelijk, zolang er nog genoeg plek voor de vissen is, om zich genoeg te kunnen bewegen! Belangrijk in rijkelijk beplante aquariums is, dat de behoefte aan...

Zoetwater Vissen Verzorgen

Zou het kunnen zijn, dat enkele dagen na een nitrietvergiftiging geen verhoogde nitrietwaarden meer aantoonbaar zijn?

Hallo, ja, dit is beslist mogelijk. Gevaarlijk hoge nitrietwaarden dalen na enkele dagen weer, voor zover er geen bacteriën remmende chemicaliën in het water zijn. De zogenoemde...

Zeewater

Kan men ook leidingwater voor het aanzetten van zeewater gebruiken?

Hallo, T.o.v. "Osmose-/leidingwater":per ommekeerosmose of ionenuitwisselaar volledig ontzout water is praktisch vrij van potentieel schadelijke stoffen, wat bij leidingwater niet...

Handelaren search
l