Vaak gestelde vragen

Zoetwater Verzorgen

Planten groeien niet en lossen zich op

Hallo, voor planten schadelijke insecten o.d. zijn bijna absoluut zeker uit te sluiten - mogelijke oorzaken zijn er echter velen: Hoge geleiding (boven ca. 500 µS/cm) Binnen het...

Zoetwater Verzorgen

pH-verhoging en tegelijk verlaging van de hardheid

Hallo, in dit geval adviseren wij een ontzilting door omkeerosmose of ionen uitwisseling. Het ontzoute water kan dan met  sera mineral salt op de gewenste totale hardheid gebracht...

Zoetwater Verzorgen

pH-waarde blijft ook na het verversen van het water onder 6,5

Hallo, T.o.v. "osmosewater":alleen maar als noot: de pH-waarde van osmosewater heeft bijna geen zeggingskracht - door de niet aanwezige buffering kan hij sterk schommelen. Ook zijn...

Zoetwater Ongewervelde Verzorgen

pH-waarde voor garnalen aanpassen

Hallo, Als de pH-waarde praktisch naar "vers" leidingwater verwijst, moet men gewoon ff afwachten, meestal zal hij in het aquarium nog iets gaan dalen (hetzij de carbonaathardheid is...

Zoetwater Vissen

Piranha's in het aquarium

Hallo, eerst deel ik het eens in die verschillende onderwerpen in! Inrichting:men benodigd een zeer groot aquarium - voor 5 dieren niet onder 1.000 liter (beter meer) met zandbodem...

Zoetwater Vissen

Platy: Waaraan kan men zien dat ze drachtig zijn, en hoe vaak krijgen zij jonge vissen?

Hallo, de ongeboren jonge vissen zijn als drachtvlek (donkere vlek schuin boven de  aarsvin) erkenbaar. Vlak voor de geboorte kan men vaak zelfs de oogjes van de jonge vissen zien,...

Handelaren search
l