Vaak gestelde vragen

Terrarium

Hoe groot moet een aquaterrarium voor schildpadden zijn, en waar moet ik bij het inrichten op letten?

Hallo, T.o.v. "aquaterrarium":op grond van de maat van de volgroeide schildpad (ca. 25 cm pantserlengte bij de roodwangschildpad) moet men met ca. een qm rekening houden. Voor jonge...

Zoetwater Vissen

Hoe groot worden modderkruipers (Pangio) en  dwergbermpjes (Ambastaia sidthimunki), en hoeveel zou men samen verzorgen?

Hallo, modderkruipers worden meestal rond de 10 - 12 cm, soms worden enkele exemplaren ook iets langer.Als met dwergbermpjes de "Yasuhikotakia (vroeger: Botia) sidthimunki" gemeend...

Zoetwater Vissen

Hoe groot worden clownbotias (bermpjes)?

Hallo, Clownbotias worden ook in een aquarium aanzienlijk (!) groter als 16 cm, als ze in een aquarium verzorgd worden hetwelk aan hun behoeften voldoet. De aangeboden kleine...

Zoetwater Verzorgen

Hoe kan men het ijzergehalte verlagen?

Hallo, voor zover het hoge gehalte aan ijzer door te veel bemesting veroorzaakt wordt, is dit de juiste weg. Om deze meteen te verlagen gewoon een deel van  het water verversen. Als...

Zoetwater Verzorgen

Hoe kan men de KH-waarde verlagen?

Hallo, dit gaat door pH-verlagende middelen zoals sera pH/KH-minus, maar ook met sera super peat (zwarte turf granulaat). Deze producten baseren ja noodzakelijkerwijs op zuren (omdat...

Zoetwater Verzorgen

Hoe kan de pH-waarde verlaagd worden (Zuid-Amerikaanse en Zuid-Chinese vissen)?

Hallo, T.o.v. "pH-waarde":de pH-waarde kan door aanpassen met sera super peat (zwarte turf granulaat) of sera pH/KH-minus verlaagd worden.Een pH-waarde van 8 is voor die vissen...

Handelaren search
l