Resultaten voor trefwoord: Verzorgen

Zoetwater Ongewervelde Verzorgen

Permanent stijgende nitraat- en fosfaatwaarden / Slakkenplaag

Hallo, T.o.v. "fosfaat-/nitraat-waarden":deze belastingparameters komen voor een deel uit het leidingwater, meestal ontstaan zij echter door het voeder - vooral als er een dichte...

Zoetwater Verzorgen

Turf (sera super peat) tegen algen?

Hallo, turf werkt daadwerkelijk tegen algen, zelfs in tweeërlei opzicht:veel algen groeien in alkalisch en carbonaatbevattend water beter als in zuur, carbonaatarm water - en de...

Zoetwater Verzorgen

UV-beschermfolie tegen de vorming van algen?

Hallo, ik ben sceptisch, want glas op zich absorbeerd al het grootste deel van de UV. Als de primaire reden de afscherming van het aquarium is (en niet de warmte etc.), kan men de...

Zoetwater Verzorgen

Wat voor gevolgen hebben zeer hoge silicaatwaarden?

Hallo, hoge silicaatwaarden bevorderen inderdaad de groei van goudwieren, maar dit is echter ook al alles. Silicaat is niet giftig en heeft ook voor de rest (juist afgezien van de...

Zoetwater Verzorgen

Wat kan men doen tegen rode algen?

Hallo, op lange termijn is de volgende aanpak werkzaam:de verhouding van nitraat en fosfaat zo te reguleren, dat de planten net de juiste hoeveelheid stikstof en fosfor hebben, maar...

Zoetwater Verzorgen

Wat kan ik doen, als er zweefalgen in mijn aquarium zijn?

Hallo, de nitrietwaarde te verlagen is natuurlijk goed, omdat nitriet  voor de vissen zeer giftig is. Het heeft echter niets met de algengroei te maken. Als spoedmaatregel kan men...

Handelaren search
l