Resultaten voor trefwoord: Verzorgen

Zoetwater Verzorgen

Gebruik van de sera nitriet-Test

Hallo, T.o.v. "volgorde van de vloeistoffen":de test functioneert dan niet op correcte wijze. T.o.v. "verschillende kleuren":de oorzaak is het niet correcte gebruik van de test. T....

Zoetwater Verzorgen

Gebruik van sera aquatan, als men het verversen van het water zonder emmer uitvoerd

Hallo, hier is een heel eenvoudige oplossing voor:na het aftappen van het "oude" water, wordt de benodigde hoeveelheid van het waterverzorgingsmiddel in het aquarium verdeeld, daarna...

Zoetwater Verzorgen

Zuivering bij het verversen van het water / Welke waarden moeten wanneer gecontroleerd worden?

Hallo, T.o.v. "zuivering van het water":sera aquatan (bindt o.a. koper en beschermt de vissen tegen chloor) is inderdaad altijd als het water ververst wordt te adviseren. Een...

Zoetwater Verzorgen

Opharden van osmosewater voor vissen afkomstig uit Midden-Amerika

Hallo, ik adviseer het opharden met sera mineral salt op ca. 6 - 8 °dKH en ca. 13 - 17 °dGH, behoudens de vissen zijn afkomstig uit Midden-Amerika - buitengewoon zacht water. Bij de...

Zoetwater Verzorgen

Het basiswater is sterk met ijzer belast

Hallo, hier blijft alleen maar de mogelijkheid om het water volledige te ontzouten.Tendentieel eerder met een ionenuitwisselaar als een omkeerosmoseinstallatie, omdat ijzer al in een...

Zoetwater Verzorgen

Heeft sera aquatan invloed op de ijzerbemesting?

Hallo, nee, bezorgd zijn is niet nodig. Het ijzer is in bemestingsmiddelen zoals bijv. sera florena toch al complex en kan in deze vorm ook zonder problemen van de planten opgenomen...

Handelaren search
l