Resultaten voor trefwoord: Verzorgen

Zoetwater Verzorgen

Kunnen er te veel planten in een aquarium zijn?

Hallo, dit is praktisch onmogelijk, zolang er nog genoeg plek voor de vissen is, om zich genoeg te kunnen bewegen! Belangrijk in rijkelijk beplante aquariums is, dat de behoefte aan...

Zoetwater Vissen Verzorgen

Zou het kunnen zijn, dat enkele dagen na een nitrietvergiftiging geen verhoogde nitrietwaarden meer aantoonbaar zijn?

Hallo, ja, dit is beslist mogelijk. Gevaarlijk hoge nitrietwaarden dalen na enkele dagen weer, voor zover er geen bacteriën remmende chemicaliën in het water zijn. De zogenoemde...

Zoetwater Verzorgen

Kan men vuursteen in het aquarium gebruiken?

Hallo, vuursteen bestaat uit silicodioxide en bevat geen kalk. Het verwijderen van kalk met zuur is dus overbodig, afspoelen c.q. verwijderen van plakkende verontreinigingen is...

Zoetwater Verzorgen

Kan sera bio nitrivec worden gebruikt in een met vissen bezet aquarium?

Hallo, natuurlijk, bijv. in het kader van de waterwissels, zoals op het etiket aangegeven. Het kann ook "maar zo" in het filter worden gedaan, om de biologische afbraakstatus te...

Zoetwater Ongewervelde Verzorgen

Compleet opnieuw inrichten na een algenplaag?/ Slakken in het aquarium

Hallo, van een complete nieuwinrichting is af te raden - daarmee worden alleen maar nuttige biologische systemen, die tijd nodig hadden, om zich te ontwikkelen vernield. Tot een...

Zoetwater Techniek Verzorgen

Geleidbaarheid van omkeerosmosewater

Hallo, 60 µS/cm zijn voor osmosewater inderdaad erg veel,  dit zou kunnen verwijzen naar een meetfout (bijv. mislukte kalibrering), onzuivere opvangpotten of een defecte...

Handelaren search
l