Vaak gestelde vragen

Zoetwater Verzorgen

Hoe kun je mos het beste op een wortel bevestigen?

Hallo, dit is ja alleen maar tijdelijk - de snoer kan al naar enkele weken weer verwijdert worden (doorsnijden en eruittrekken), als het mos vastgegroeid is! Als bindgaren uit...

Zoetwater Verzorgen

Hoe lang kan turfgranulaat (sera super peat) in de filter blijven?

Hallo, turf kan ook langdurig in de filter blijven, echter verliest hij in de loop der tijd zijn werking, des te sneller, hoe meer en vaker het water ververst wordt en hoe harder het...

Zoetwater Verzorgen

Hoe vaak kan ik sera phosvec gebruiken, en hoe snel begint het te werken?

Hallo, T.o.v. "nadoseren":het nadoseren kan naar behoefte gebeuren, d.w.z. nadat de vertroebeling weg is. T.o.v. "werking":dit gaat nog sneller - de vertroebeling (= neerslagvorming...

Zoetwater Vissen

Hoe vangt men vissen uit het aquarium, die met een net niet te vangen zijn?

Hallo, in veel gevallen is het al genoeg, met twee netten te werken:men benut een net (normaliter het kleinere), om de vissen in het  rustig gehouden net te drijven. Met een beetje...

Zoetwater Vissen

Hoe veel maanvissen voor een 300-liter-aquarium?

Hallo, met betrekking op adulte maanvissen kan maar een koppel gehouden worden. "Overtallige" soortgenoten zijn, dit moet keihard gezegd worden, vaste ten dode opgeschrevene! Jonge...

Zoetwater Voedering

Hoe veel water verversen in een 60er aquarium / Hoe veel voeder voor meervallen?

Hallo, de voeding van meervallen (goed geschikt zijn bijv. de  sera Wels-Chips) is zo ok, als (!) genoeg jong gewas (algen etc.) en hout om af te ritselen ter beschikking staan. Ech...

Handelaren search
l