Vaak gestelde vragen

Zoetwater Vissen

Levensverwachting van pantsermeervallen

Hallo, dit wijst op een vergifting, echter is het dan waarschijnlijk , dat ook andere vissen betrokken zijn. De levensverwachting van de meeste Corydoras-soorten is ca. 8 - 10 jaar,...

Zoetwater

Luchtbellen aan het oppervlak en vertroebelingen na het opnieuw inrichten

Hallo, geduldig zijn, dit zal zich vanzelf oplossen. De vertroebeling ontstaat meestal door het fijne grind of de fijne zand en zal naar enkele dagen verdwenen zijn. Rechtstreeks na...

Zoetwater Ziekten

Maanvis heeft beschadigde vinnen

Hallo, nee, inkortingen zijn maar in enkele bijzondere gevallen (Lymphocystis in het uiterlijke gedeelte van de vinnen) aan te raden. Gevoelens in de vinnen heeft hij er allicht...

Zoetwater Ziekten

Maanvissen hebben na het omzetten beschadigingen aan de vinnen

Hallo, 4 maanvissen in een 100-liter-aquarium: Dit gaat op ten duur niet goed! Al voor twee maanvissen benodigd men al een aquarium van minstens 200 liter - het houden van 4 dieren...

Zoetwater Voedering

Meervallen zien het voeder niet

Hallo, op zich zijn de vissen helemaal niet erop aangewezen hun voeder te zien - ze kunnen zeer goed ruiken en voeder ook in het donker vinden. Nieuw ingezette vissen zijn vaak nog...

Zoetwater Vissen

Molly's krijgen zo te zien geen kroost

Hallo, ik ben er redelijk overtuigd van, dat er ook al van de molly's kroost geweest is. Echter worden deze meestal 's nachts geboren en zijn dan tot de volgende morgen al opgegeten....

Handelaren search
l